รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2567

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายเกษม เกิดโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนบุคลากรครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายเหนือ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัด ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ บริเวณ วัดทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี