ประชาสัมพันธ์ โครงการเชิดชูเกียรติ ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

พิมพ์

วันพฤหัสบดี  ที่ 24 กันยายน  2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ   

 มอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  ได้รับเชิดชูเกียรติ ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2563

มอบแก่

 จ่าเอกกิติวัฒน์  หอยแจง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

และ

นางสาววฬาภรณ์  งอยภูธร ตำแหน่ง คนงาน

 

Attachments:
Download this file (131699.jpg)ข้าราชการ[ ]202 Kb
Download this file (131702.jpg)คนงาน[ ]193 Kb
Download this file (131704.jpg)ภาพรวม[ ]289 Kb