ทำบุญ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

พิมพ์

16 พ.ย.2563 นายก, รองนายก, เลขานุการนายก, ประธานสภาฯ อบต.,พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ห้วยทรายเหนือ ทำบุญ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เพื่อความเป็นสิริมงคล

altalt