"องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ยินดีต้อนรับ"

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ 

1. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

2. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

Attachments:
Download this file (CCF06102564_0002.pdf)CCF06102564_0002.pdf[ ]2287 Kb
Download this file (CCF06102564_0003.pdf)CCF06102564_0003.pdf[ ]380 Kb

ประกาศ อบต.ห้วยทรายเหนือ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประกาศ อบต.ห้วยทรายเหนือ
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

 

Attachments:
Download this file (1010.pdf)1010.pdf[ ]237 Kb
Download this file (101010.pdf)101010.pdf[ ]189 Kb

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ 

*** การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม  2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.***
***** สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร/หลักฐานการสมัคร ผู้บริหาร/สมาชิกสภา ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ได้ตั้งแต่บัดนี้*******
หรือ สอบถาม 032-794450 
*********** การเลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน  2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.*************

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา2019 รอบที่ 5

อบต.ห้วยทรายเหนือ ขอแจ้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 5 สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือ ได้ที่ อบต.ห้วยทรายเหนือ ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ
เอกสารที่ต้องแนบ มีดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน (กรณีมิใช่ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือแต่มากักตัวในพื้นที่ห้วยทรายเหนือ) ติดต่อสอบถามได้ที่ 032-794449 หรือ 0890089458 คะ

 

ประกาศผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) จำนวน 1ครอบครัว

ประกาศผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) จำนวน 1ครอบครัว

Attachments:
Download this file (ประกาศ.jpg)ประกาศ.jpg[ ]118 Kb

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191คุณพึงพอใจอบต.ห้วยทรายเหนือ ด้านใด
QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ


ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9