การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัยฯ

การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากเหตุอุทกภัยฯ 

ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
alt

ประกาศ เรื่องผู้สอบผ่านภาค่ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่องผู้สอบผ่านภาค่ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

ประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าพนักงานป้องกันฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยทรายเหนือ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งหลวง

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าพนักงานป้องกันฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยทรายเหนือ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งหลวง