"องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ยินดีต้อนรับ"

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศ เรื่อง  รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ

1.ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฎิบัติ/ชำนาญการ ) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนายช่างโยธา (ปฎิบัติ/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา 
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้าย 
Attachments:
Download this file (doc03953220231123144544.pdf)doc03953220231123144544.pdf[ ]331 Kb

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

 ช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม แก่ประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน สามารถสแกนคิวร์อาโค๊ตแนบท้ายนี้

alt

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.

นายเกษม เกิดโต ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ มอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยทรายเหนือ นำรถบรรทุกน้ำ เพื่อทำความสะอาดบริเวณรอบพระอุโบสถวัดหนองขาม โดยมี นายแดน ขำมา ผู้ใหญ่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 5 และส.อบต. พร้อมประชาชนในพื้นที่ร่วมทำความสะอาดในครั้งนี้ เพื่อเตรียมงานกฐินสามัคคีในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566

Attachments:
Download this file (65806.jpg)65806.jpg[ ]284 Kb
Download this file (65807.jpg)65807.jpg[ ]332 Kb
Download this file (65808.jpg)65808.jpg[ ]378 Kb

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น.

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบ เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ สถานที่สะสมอาหาร ตลอดจนสถานที่จำหน่ายอาหาร ตามที่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กำหนด

Attachments:
Download this file (189653.jpg)189653.jpg[ ]243 Kb
Download this file (189656.jpg)189656.jpg[ ]224 Kb
Download this file (189657.jpg)189657.jpg[ ]123 Kb
Download this file (189660.jpg)189660.jpg[ ]137 Kb

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 อบต.ห้วยทรายเหนือ จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน  2566  อบต.ห้วยทรายเหนือ จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  โดยการนำของ นางญาณี  หอมกลิ่น ตำแหน่ง รองนายก อบต.ห้วยทรายเหนือ พร้อมด้วย  นักพัฒนาชุมชนฯและผู้ช้วยเจ้าหน้าที่นักพัฒนาฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ เพื่อเยี่ยมเยีอนผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน และเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน  ที่ทาง อบต.ห้วยทรายเหนือ และ รพ.สต.บ้านทุ่งจับญวน  จัดขึ้นประจำทุกๆเดือน