"11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฏหมายกำหนด สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. หรือ นายกอบต. ได้ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำอบต. สอบถาเพิ่มเติมที่ สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444"

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2565

คำแถลงนโยบายของนายกเกษม เกิดโต นายก อบต.ห้วยทรายเหนือ

คำแถลงนโยบายของนายกเกษม เกิดโต นายก อบต.ห้วยทรายเหนือ

Attachments:
Download this file (แถลงนโยบาย.pdf)แถลงนโยบาย.pdf[ ]1519 Kb

คำแถลงนโยบาย นายกเกษม เกิดโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

คำแถลงนโยบาย นายกเกษม  เกิดโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

อบต.ห้วยทรายเหนือได้รับการตรวจติดตามการปฎิบัติงานฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 อบต.ห้วยทรายเหนือ ได้รับตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามขอบเขตภารกิจของท้องถิ่นอำเภอ และติดตามข้อราชการที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย

altalt

altalt