"องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ยินดีต้อนรับ"

ประกาศเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 พ.ศ. 2565

ประกาศเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 พ.ศ. 2565   

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา2019 ครั้งที่ 4/2565 รอบที่ 8

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา2019 ครั้งที่ 4/2565 รอบที่ 8 

จำนวน 60 ครอบครัว (การช่วยเหลือครั้งนี้จะช่วยเป็นถุงยังชีพ วงเงินไม่เกิน 700 บาท 

**หมายเหตุ: การรับการช่วยเหลือ จักแจ้งให้ทราบภายหลัง **
 

 

นายเกษม เกิดโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือเข้าพื้นที่ช่วยเหลือบ้านผู้​ประสบภัย​ (วาตภัย)​ หมู่ที่ 5หนองขาม พร้อมมอบวัสดุ อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เนื่องจากต้นมะพร้าวโค่นทับที่อยู่อาศัย

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 10.30 น. นายเกษม เกิดโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ นายพนม ทองมี รองนายก อบต.ห้วยทรายเหนือ พร้อมทีมงานผู้บริหาร และ จ่าเอกกิติวัฒน์  หอยแจง เจ้าพนักงานป้องกันฯ นายเฉลิมชัย อินทร์มี ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม เข้าพื้นที่ช่วยเหลือบ้านผู้​ประสบภัย​ (วาตภัย)​ หมู่ที่ 5หนองขาม พร้อมมอบวัสดุ อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เนื่องจากต้นมะพร้าวโค่นทับที่อยู่อาศัย