"องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ยินดีต้อนรับ"





การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ