รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี พ.ศ.2566

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี พ.ศ.2566

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ประจำปี พ.ศ.2567

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ประจำปี พ.ศ.2567

คู่มือการปฎิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฎิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ อบต.ห้วยทรายเหนือ

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ อบต.ห้วยทรายเหนือ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของ อบต.ห้วยทรายเหนือ ประจำปี พ.ศ.2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 163

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191คุณพึงพอใจอบต.ห้วยทรายเหนือ ด้านใด
QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ
แบบยื่นคำร้อง
ขอใช้น้ำประปาออนไลน์แบบสำรวจประชากรสุนัขและ
แมว อบต.ห้วยทรายเหนือ


แบบยื่นคำร้องขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9