ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาสถานที่สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาสถานที่สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและประเมินสมรถนะพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและประเมินสมรถนะพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 24/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 24/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

alt

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.30 นายมานะ เหมือนอ่วมรองนายก อบต.พร้อมนายธนิสร ทับชัย เลขานุการฯ นำข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.30 นายมานะ เหมือนอ่วมรองนายก อบต.พร้อมนายธนิสร ทับชัย เลขานุการฯ นำข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชายทะเลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

alt

เรื่อง ประกาศราคากลางสำหรับโครงการต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านพุหวาย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จะดำเนินการตามโครงการต่