ร่วมพิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2563

นายไพโรจน์  เมฆหมอก  รองนายก อบต.ห้วยทรายเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563  ณ หน้าที่ทำการอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 alt

ร่วมพิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2563

นายไพโรจน์  เมฆหมอก รองนายก อบต.ห้วยทรายเหนือ พร้อม ข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี