ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดช้างกระจาด และวัดหนองขาม ,วัดทุ่งจับญวน

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายเกษม เกิดโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ครู นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายเหนือ อสม. อปพร. โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ โรงเรียนพุหวาย โรงเรียนหนองขาม โรงเรียนบ่อหลวง ร่วมกิจกรรม/โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดช้างกระจาด และวัดหนองขาม ,วัดทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี