"องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ยินดีต้อนรับ"

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ อำเภอกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 

alt