"องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ยินดีต้อนรับ"

แผนการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

http://www.hoaysaineau.go.th/site/attachments/article/0/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2.jpg

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายเหนือ ภาคเรียนที่ 2

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565

โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามลิ้งค์แนบท้าย

จัดประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยทรายเหนือ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้มีประวัติการทำงาน ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. อบต.ห้วยทรายเหนือ จัดประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยทรายเหนือ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้มีประวัติการทำงาน ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

alt

 

"การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์" ศูนย์เครือข่ายห้วยทรายเหนือ-สามพระยา-ไร่ใหม่พัฒนา - ผู้นำชุมชน 3 ตำบล-โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล-โรงเรียนประชานุเคราะห์ 47

ภาพบรรยากาศ วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 "การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์" ศูนย์เครือข่ายห้วยทรายเหนือ-สามพระยา-ไร่ใหม่พัฒนา - ผู้นำชุมชน 3 ตำบล-โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล-โรงเรียนประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ณ บริเวณโรงเรียนประชานุเคราะห์ 47