ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 (วิถีใหม่)ของข้าราชการ พนักงาน อบต.ห้วยทรายเหนือ ณ ห้องประชุมฯ

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 (วิถีใหม่)ของข้าราชการ พนักงาน อบต.ห้วยทรายเหนือ ณ ห้องประชุมฯ

altalt

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยทรายเหนือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 5

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยทรายเหนือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน  ณ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 5