"11-15 ตุลาคม 2564 ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฏหมายกำหนด สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. หรือ นายกอบต. ได้ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำอบต. สอบถาเพิ่มเติมที่ สนง.กกต.จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444"

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 3

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 3

หากท่านใดมีข้อสงสัยกรุณา ติดต่อกลับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ 032-794449 หรือ 0890089458 (เวลาราชการ)

วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.26 น.

วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.26 น. นายกสมพิษ ดังสะท้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ให้การต้อนรับ นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอชะอำ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดไฟไหม้บ้านของนายจันทรดี งามระหงส์ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มอบของช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน