ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

จิตอาสาตำบลห้วยทรายเหนือ ร่วมกิจกรรม โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จิตอาสาตำบลห้วยทรายเหนือ ร่วมกิจกรรม โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม  2563 ณ ค่ายเพชรโยธิน - ส่วนแยกชะอำ

altalt

 

alt