การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

วันอังคาร  ที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. 

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

alt

Attachments:
Download this file (316359_0.jpg)316359_0.jpg[ ]142 Kb
Download this file (316363_0.jpg)316363_0.jpg[ ]174 Kb
Download this file (316365_0.jpg)316365_0.jpg[ ]129 Kb
Download this file (page.jpg)page.jpg[ ]87 Kb

รายงานผลการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ได้ดำเนินการโครงการฯ ในหัวข้อกิจกรรมที่ 1  “สมุนไพรท้องถิ่นเรา” ภายในบริเวณด้านข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวนเนื้อที่ 100 ตารางเมตร เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  2567 โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้

Attachments:
Download this file (สวนสมุนไพร.pdf)สวนสมุนไพร.pdf[ ]2530 Kb

จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ดำเนินงานจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายเหนือ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์