ประกาศ การดำเนินการตามมาตรการป้ายโฆษณา

ประกาศ การดำเนินการตามมาตรการป้ายโฆษณา ทางสาธารณะ

Attachments:
Download this file (ด้าน1 ข้อ2.pdf)ด้าน1 ข้อ2.pdf[ ]579 Kb

เพื่อแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ และการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมให้คำแนะนำ เชิญชวนให้เข้ามาขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยกับทาง อบต.ห้วยทรายเหนือ

      วันพุธ ที่ 8 มีนาคม  2566 เวลา 17.00น. นางสาวบุญน้อง   กล่อมจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ลงพื้นที่ตลาดนัดบ้านทุ่งจับญวน เพื่อแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะ และการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมให้คำแนะนำ เชิญชวนให้เข้ามาขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยกับทาง อบต.ห้วยทรายเหนือ