การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พ.ค.2567

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2567-2569

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569

กิจกรรมที่แสดงออกในการขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม โดยการจัดกิจกรรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191คุณพึงพอใจอบต.ห้วยทรายเหนือ ด้านใด
QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ
แบบยื่นคำร้อง
ขอใช้น้ำประปาออนไลน์แบบสำรวจประชากรสุนัขและ
แมว อบต.ห้วยทรายเหนือ


แบบยื่นคำร้องขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9