ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

ประกาศ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าพนักงานป้องกันฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยทรายเหนือ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งหลวง

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าพนักงานป้องกันฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยทรายเหนือ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งหลวง

alt

เจ้าพนักงานป้องฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทำการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านพุหวาย และหมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม เส้นทางผ่านเสด็จฯ โครงการชั่งหัวมัน.

16 พฤจิกายน 2563 เจ้าพนักงานป้องฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทำการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านพุหวาย และหมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม เส้นทางผ่านเสด็จฯ โครงการชั่งหัวมัน.