ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย)

                  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้         

                  รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) (๒๕.๑๐.๑๖.๒๔)    จำนวน  ๑         คัน

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hoaysaineau.go.th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๗-๓๙๕๘-๙ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ผ่านทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.hoaysaineau.go.th/ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

 

Attachments:
Download this file (CCF_000575.pdf)CCF_000575.pdf[ ]7146 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ
แบบยื่นคำร้อง
ขอใช้น้ำประปาออนไลน์แบบสำรวจประชากรสุนัขและ
แมว อบต.ห้วยทรายเหนือ


แบบยื่นคำร้องขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9