สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือนายเชน เพ็งสว่าง
ประธานสภาอบต.ห้วยทรายเหนือ
โทร.06-2536-8372
 


นายมนู หงษา
รองประธานสภาอบต.ห้วยทรายเหนือ
โทร.08-0091-8183
 

นางสาวบุญน้อง กล่อมจิตร
เลขานุการสภาอบต.ห้วยทรายเหนือ
   โทร.08-9155-0556


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ


นายนิกร ดีเด่น
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
โทร.08-0111-4281
 

นายชัยมงคล แสงอร่าม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
โทร.09-8853-2426

นายเอกชัย เนียมเกิด
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3
โทร.08-1192-2295
 

นายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
โทร.09-5315-1138

นายเฉลิมชัย อินทร์มี
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
โทร.08-9065-1773
 

นายมณู หงษา
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6
โทร.08-0091-8183


นายเชน เพ็งสว่าง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
โทร.06-2536-8372

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ
แบบยื่นคำร้อง
ขอใช้น้ำประปาออนไลน์แบบสำรวจประชากรสุนัขและ
แมว อบต.ห้วยทรายเหนือ


แบบยื่นคำร้องขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9