วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 อบต.ห้วยทรายเหนือ จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน  2566  อบต.ห้วยทรายเหนือ จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  โดยการนำของ นางญาณี  หอมกลิ่น ตำแหน่ง รองนายก อบต.ห้วยทรายเหนือ พร้อมด้วย  นักพัฒนาชุมชนฯและผู้ช้วยเจ้าหน้าที่นักพัฒนาฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ เพื่อเยี่ยมเยีอนผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน และเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน  ที่ทาง อบต.ห้วยทรายเหนือ และ รพ.สต.บ้านทุ่งจับญวน  จัดขึ้นประจำทุกๆเดือน