จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ดำเนินงานจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายเหนือ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

alt