ร่วมปลูกหญ้าแฝก วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณพื้นที่หลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม  2567 เวลา 08.30 น. นายเกษม  เกิดโต  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนบ้านบ่อหลวง ครู นักเรียน ร่วมปลูกหญ้าแฝก วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  บริเวณพื้นที่หลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ