กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ผ่านทาง page Facebook : โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส (

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายเกษม เกิดโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ผ่านทาง page Facebook : โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี