คู่มือสิทธิคนพิการ

คู่มือสิทธิคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์แนบท้ายนี้

https://dep.go.th/images/uploads/ebook/dep-guidebook/DEPguidebook.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1POGmFI3eWFPNGhYWC7fXv1MbPB5xsm4yuhmxn2XelmRMvpQlOri-zqVA_aem_AQgDATSUkhtTAaNmy27TQmABXPkpvToPNkrfEBEfG9e7iCZCD_G7bPvH5fVDnr4Puqo9MWv2Pxbwi_nvggOtwjLZ

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ
แบบยื่นคำร้อง
ขอใช้น้ำประปาออนไลน์แบบสำรวจประชากรสุนัขและ
แมว อบต.ห้วยทรายเหนือ


แบบยื่นคำร้องขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9