ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งจับญวน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลห้วยทรายเหนือ ,โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ,โรงเรียนบ้านพุหวาย ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ และปฎิบัติอย่างให้ปลอดภัยจากการจมน้ำ "ตะโกน โยน ยื่น" หรือ โทร. 1669 ฟรี จำนวนเด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน โดยการสนับสนุนโครงการฯ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ และต้องขอบคุณทีมวิทยากร นำโดย จ่าเอกสุวัช วาสนา ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ไร่ใหม่พัฒนา และทีมงาน

altaltalt