วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.26 น.

วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.26 น. นายกสมพิษ ดังสะท้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ให้การต้อนรับ นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอชะอำ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดไฟไหม้บ้านของนายจันทรดี งามระหงส์ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มอบของช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน