ศูนย์รับเรื่องการทุจริตคอรัปชัน อบต.ห้วยทรายเหนือ

ศูนย์รับเรื่องการทุจริต-คอรัปชัน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
  โทรศัพท์:  0-3247-3958

รายละเอียด : ด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามพระราชบัญญัติด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานภาครัฐ ทั้งราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น และโครงการประเทศไทยใสสะอาด และเพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง
     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จึงได้จัดตั้งศูนย์หรือช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือขึ้น 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
    1.จัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็น โดยแต่งตั้งให้ นางสาวณมลชนก อินทร์มี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการเป็นผู้เปิด – ปิดตู้รับฟังความคิดเห็น ในเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาปฏิบัติราชการ
   2.แจ้งทางโทรศัพท์  สำนักงาน: 0-3247-39589
    นายเกษม เกิดโต นายกอบต.ห้วยทรายเหนือ : 08-9202-3191
   3.เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ติดต่อได้ที่ www.hoaysaineau.go.th ลิงค์ที่ ศูนย์รับเรื่องการทุจริต-คอรับชัน
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ
แบบยื่นคำร้อง
ขอใช้น้ำประปาออนไลน์แบบสำรวจประชากรสุนัขและ
แมว อบต.ห้วยทรายเหนือ


แบบยื่นคำร้องขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9