คณะผู้บริหาร อบต.ห้วยทรายเหนือ


นายเกษม  เกิดโต
นายกอบต.ห้วยทรายเหนือ

โทร. 08-9202-3191


นายพนม ทองมี
รองนายกอบต.ห้วยทรายเหนือ
โทร. 08-9915-4788
 

นางญาณี หอมกลิ่น
รองนายกอบต.ห้วยทรายเหนือ
โทร. 08-1364-6741


นายจิรพันธุ์  ภิรมย์ธีรโชติ
เลขานุการนายกอบต.

โทร. 09-2695-3456
 

 


 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ
แบบยื่นคำร้อง
ขอใช้น้ำประปาออนไลน์แบบสำรวจประชากรสุนัขและ
แมว อบต.ห้วยทรายเหนือ


แบบยื่นคำร้องขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9