หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ห้วยทรายเหนือ
นางสาวบุญน้อง กล่อมจิตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
โทร. 08-9155-0556
 


นายจีระวัชร เบญจพงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.081-9075633


นางสาวบุญน้อง กล่อมจิตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 08-9155-0556


น.ส.นิชานันท์  กล่ำม่วง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.064-1568583 

  

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ
แบบยื่นคำร้อง
ขอใช้น้ำประปาออนไลน์แบบสำรวจประชากรสุนัขและ
แมว อบต.ห้วยทรายเหนือ


แบบยื่นคำร้องขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9