ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติและข้อกำหนด ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
***หลักการ ลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน)และตรวจสอบรายบุคคลและครอบครัว***
ติดต่อสอบถาม/ลงทะเบียนฯได้ที่ อบต.ห้วยทรายเหนือ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ในเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์) หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese