ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองโพธิ์ หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคล็ด

                   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองโพธิ์ หมู่ ๓ บ้านทุ่งเคล็ด ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๘ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ ถึง ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝั่งท่อ คสล. มอก. ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๐ ท่อน ๓ จุด พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน

Attachments:
Download this file (CCF_000506.pdf)CCF_000506.pdf[ ]7410 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ


ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9