วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายพนม ทองมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอชะอำ และเจ้าพนักงานป้องกันฯ อบต.ห้วยทรายเหนือ ลงพื้นตรวจสอบพืชไร่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ จำนวน 2 ราย