ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (กรณีรับเป็นเงินสด) ในวันศุกร์ ที่ 4 พฤจิกายน  2565  ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

โดยมีกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยทรายเหนือ 

เช่น การตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โดยทีมงาน รพ.สต.บ้านทุ่งจับญวน

และร่วมกิจกรรมนันทนาการ ร้อง เล่น เต้น รำ ด้วยกัน

พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน .

และรับเงินยังชีพฯ ต่อไป

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ