ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย  ประจำปีงบประมาณ 2566 

     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของผู้ประกอบการและเจ้าของป้ายในชุมชนได้รับทราบและให้ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานในการออกสำรวจข้อมูลตามกำหนดการสำรวจฯ ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ถึง 27 ธันวาคม  2565 ดังนี้

วันที่ 6-7 ธันวาคม  2565     หมู่บ้านทุ่งจับญวน หมู่ที่1     ตั้งแต่เวลา   09.00 -16.00 น.

วันที่ 8-9 ธันวาคม  2565     หมู่บ้านทุ่งหลวง    หมู่ที่2    ตั้งแต่เวลา   09.00 -16.00 น.

วันที่ 10-14 ธันวาคม  2565 หมู่บ้านทุ่งเคล็ด    หมู่ที่3     ตั้งแต่เวลา   09.00 -16.00 น.
วันที่ 15-16 ธันวาคม  2565 หมู่บ้านบ่อหลวง    หมู่ที่4     ตั้งแต่เวลา   09.00 -16.00 น.
วันที่ 19-20 ธันวาคม  2565 หมู่บ้านหนองขาม  หมู่ที่5     ตั้งแต่เวลา   09.00 -16.00 น.
วันที่ 21-22 ธันวาคม  2565 หมู่บ้านพุหวาย      หมู่ที่6     ตั้งแต่เวลา   09.00 -16.00 น.
วันที่ 26-27 ธันวาคม  2565 หมู่บ้านไร่ดินทอง  หมู่ที่7     ตั้งแต่เวลา   09.00 -16.00 น.
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ


ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9