รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 อบต.ห้วยทรายเหนือ 82
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 อบต.ห้วยทรายเหนือ 161
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) อบต.ห้วยทรายเหนือ 342
4 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อบต.ห้วยทรายเหนือ 307
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 อบต.ห้วยทรายเหนือ 386
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 อบต.ห้วยทรายเหนือ 366
7 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ห้วยทรายเหนือ 490
8 รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 1) อบต.ห้วยทรายเหนือ 312
9 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อบต.ห้วยทรายเหนือ 314
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างวินัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบต.ห้วยทรายเหนือ 320

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ
แบบยื่นคำร้อง
ขอใช้น้ำประปาออนไลน์แบบสำรวจประชากรสุนัขและ
แมว อบต.ห้วยทรายเหนือ


แบบยื่นคำร้องขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9