ประกาศราคากลาง อบต.ห้วยทรายเหนือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างขยายเขตประปา หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง บริเวณถังน้ำประปาข้างศาลา หมู่ ๔ โรงเรียนบ้านบ่อหลวงถึงซอยหนองกง ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ห้วยทรายเหนือ 1
2 เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคตำบล ห้วยทรายเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ห้วยทรายเหนือ 1
3 เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านทุ่งหลวง โดยทำการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๘๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ห้วยทรายเหนือ 23
4 เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับการซื้อพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย (เพิ่มเติม) ภายในตำบลห้วยทรายเหนือ จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ห้วยทรายเหนือ 42
5 เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยม่วงน้อย หมู่ ๕ บ้านหนองขาม ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ห้วยทรายเหนือ 50
6 เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านพุหวาย บริเวณหน้าบ้านนายฉอ้อน เงินทองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ห้วยทรายเหนือ 49
7 เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างห้องสุขาคนพิการ ผู้สูงอายุ และบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ห้วยทรายเหนือ 62
8 เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองขาม 1 หมู่ 5 บ้านหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.ห้วยทรายเหนือ 54
9 เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ อบต.ห้วยทรายเหนือ 68
10 เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองขาม 9 หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม อบต.ห้วยทรายเหนือ 95

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ
แบบยื่นคำร้อง
ขอใช้น้ำประปาออนไลน์แบบสำรวจประชากรสุนัขและ
แมว อบต.ห้วยทรายเหนือ


แบบยื่นคำร้องขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9