การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอเชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2567 อบต.ห้วยทรายเหนือ 27
2 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567 อบต.ห้วยทรายเหนือ 24
3 วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเกษม เกิดโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบปร อบต.ห้วยทรายเหนือ 117
4 การแต่งตั้งคำสั่ง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ประจำปีพ.ศ.2565 อบต.ห้วยทรายเหนือ 236
5 การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 อบต.ห้วยทรายเหนือ 449
6 คำสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนแผนองค์กร อบต.ห้วยทรายเหนือ 327
7 คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพัฒนาแผน อบต.ห้วยทรายเหนือ 302
8 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน อบต.ห้วยทรายเหนือ 4024
9 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารเสริม (นม)ของ ศพด. อบต.ห้วยทรายเหนือ 563
10 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.ห้วยทรายเหนือ 303

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ
แบบยื่นคำร้อง
ขอใช้น้ำประปาออนไลน์แบบสำรวจประชากรสุนัขและ
แมว อบต.ห้วยทรายเหนือ


แบบยื่นคำร้องขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9