หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 025 (3)ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการฯ อบต.ห้วยทรายเหนือ 679
2 025 (3) กำหนดหลักสูตรอบรมเลื่อนระดับ อบต.ห้วยทรายเหนือ 223
3 025 (2)มตฐ.ทั่วไป โอนย้ายข้าราชการเหตุจำเป็น อบต.ห้วยทรายเหนือ 214
4 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 อบต.ห้วยทรายเหนือ 154
5 25(1)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น อบต.ห้วยทรายเหนือ 238
6 025 (4)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ อบต.ห้วยทรายเหนือ 190
7 025(5)เงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ อบต.ห้วยทรายเหนือ 232
8 025(5)มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้มีประวัติการทำงาน ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ห้วยทรายเหนือ 218
9 025(5)หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น อบต.ห้วยทรายเหนือ 218
10 025(5)มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย-และการดำเนินการทางวินัย อบต.ห้วยทรายเหนือ 191

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


สายตรงนายกอบต.

08-9202-3191


QR Code
อบต.ห้วยทรายเหนือ
แบบยื่นคำร้อง
ขอใช้น้ำประปาออนไลน์แบบสำรวจประชากรสุนัขและ
แมว อบต.ห้วยทรายเหนือ


แบบยื่นคำร้องขอรับบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3958-9